• https://www.facebook.com/guneysangunesenerjisistemleri
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905323546326
  • https://www.instagram.com/guneysangunesenerjisistemleri/
  • https://www.youtube.com/channel/UCE0EwIzyQ2KktdrsPZmt9kQ

Güneş Enerjisi Arz Güvenliği

Isıl uygulamalardan güneş enerjili sıcak su sistemleri birçok bölgemiz için yılın büyük bir bölümünde enerji üretimi sağlanmaktadır. Güneş pillerinden elektrik üretiminde ise güneş enerjisinin kesikli bir kaynak olması nedeni ile üretilen enerjinin depolanması gerekmektedir. Güneş pillerinden üretilen elettiğin maliyetinin artıran önemli nedenlerden biri de üretilen enerjinin depolanma zorunluluğundandır.