• https://www.facebook.com/guneysangunesenerjisistemleri
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905323546326
 • https://www.instagram.com/guneysangunesenerjisistemleri/
 • https://www.youtube.com/channel/UCE0EwIzyQ2KktdrsPZmt9kQ

Doğal Dolaşımlı Kapalı Devreli Sistem

Kapalı devreli sistemlerde toplayıcıda dolaşan sıcak akışkan, boyler adı verilen bir ısı değiştiricisinden, ısısının bir kısmını kullanma temiz suyuna verir. İki su birbiri ile karışmaz. Böyle yapılmasının amacı toplayıcıda dolaşan akışkanın içinde antifrizli su konularak kış aylarında donmanın önlenmesidir. Kış aylarında da güneşli günlerde sıcak su temin edilmesi sağlanmış olur. Sistem doğal dolaşımlı olduğundan toplayıcının üst kısmı ile deponun (boylerin) alt kısmı arasında yine 30-50 cm yükseklik farkı olmalıdır.

 

Boylerler yatık yerleştirilebildiği gibi düşey de yerleştirilebilirler. Boylerler ısı alış verişini sağlamak için çift cidarlı (gömlekli) tapılabildiği gibi serpantinli de yapılabilmektedir. Çift cidarlı boylerin iki cidar arasından ce serpantinli boylerin serpantin içinden toplayıcı dolaşan sıcak akışkan geçerek depo içinde bulunan kullanma sıcak suyunu ısıtır. Doğal dolaşımlı sistemlerde serpantini iyi tasarımlamak gerekir aksi takdirde sistem verimli çalışmaz. Çünkü serpantin borularında basınç kaybı fazla olur ve bu basıncı doğal dolaşımın etken basıncı karşılanmaz ve su sirkülâsyonu istenilen düzeyde olmaz. Serpantinli boylerler dik yerleştirilmelidir. Toplayıcı kısmı kapalı devre olduğu için ısınan suyun genleşmesinin alınabilmesi için sisteme açık ya da kapalı genleşme tankı konulmalıdır. Kapalı genleşme tankı konulması durumunda su doldurma vanası, otomatik hava purjöride konulmalıdır. Boylerler kapalı sistem olduğu için binanın kullanım suyu basıncı boylerde ki basınçla aynı olur. Bu da çeşme vb. elemanlarda ki su debilerinin iyi olmasını sağlar. Kullanma suyunun giriş borusu boylerlerin alt kısmına, çıkış borusu da üst kısmına bağlanır.

Not: Su özelliği gereği 4oC üzerinde yoğunluğu azaldığı için sıcak su üst kısımda yer alır. Su 4oC altında da yoğunluğu azalmaktadır,

 • +100oC'ta suyun yoğunluğu 958,4 kg/m3
 • +40oC'ta suyun yoğunluğu 992,2 kg/m3
 • +20oC'ta suyun yoğunluğu 998,2071 kg/m3
 • +4oC'ta suyun yoğunluğu 999,9720 kg/m3
 • 0oC'ta suyun yoğunluğu 999,8395 kg/m3
 • -10oC'ta suyun yoğunluğu 998,117 kg/m3
 •  

  Uygulamalarda ki örnekleri

   

  Uygulamalarda örneklerinde müşteri tercihine göre; kollektör tipi ve büyüklüğü, boyler tipi ve hacmi, elektrikli ısıtıcı tipi, kapalı genleşme

  tankı tipi ve montaj aksesuar tipine göre değişiklik göstermesinin yanında genel olar satılan paket setlerinden örneklere değineceğiz.

   

  Doğal dolaşımlı paket sistemleri