• https://www.facebook.com/guneysangunesenerjisistemleri
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905323546326
  • https://www.instagram.com/guneysangunesenerjisistemleri/
  • https://www.youtube.com/channel/UCE0EwIzyQ2KktdrsPZmt9kQ

İnsan Kaynakları Politikası

Güneysan Güneş Enerji Sistemler

İK POLİTİKALARI

Hedefteki büyümenin olmazsa olmaz değerini insan kaynağı olarak konumlandıran Güneysan Güneş Enerji Sistemleri , insan kaynakları politikasını şöyle özetliyor:

• Şirketin hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü sadece bugünün değil, gelecek günlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek

• Adaylara eşit fırsatlar sağlamak

• Girişimci yönetim tarzını teşvik etmek

• Değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyonlar yaratmak

• Değişim ortamında ortak kültürü yaratmak

• Rekabet avantajı sağlayacak çalışanlar yetiştirmek

• Şirket politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak

• Sürekli eğitimi çalışanların iş ve özel yaşamına destek olacak vazgeçilmez bir politika haline getirmek

• Hedeflerle yönetim ve performans değerlendirme sistemini oluşturmak ve geliştirmek

• Yetkinlik bazlı kariyer sistemini oluşturmak

ÜCRET YÖNETİMİ

• Çalışanların, motivasyon seviyesini sürekli yüksek tutmayı amaçlayan, aldıkları sorumlulukları, yetkinlikleri, eğitim seviyeleri ve iş tecrübelerini esas alan adaleti ve piyasa ile rekabeti ön planda tutan etkin bir ücretlendirme sistemi uygulanıyor. 
• Hay Ücretlendirme Metodolojisine ve iş analizine dayalı bu sistem nedeniyle, organizasyondaki rollerin yanı sıra, her pozisyonun sorumluluk alanları ve gereklilikleri tanımlanmış. 
• Grup şirketleri bazında ücret politikaları; şirket içi denge, ücret araştırmaları, bireysel performans ve ekonomik veriler göz önüne alınarak belirleniyor.

EĞİTİM POLİTİKALARI

• Topluluk profesyonel yaşamda eğitimin hayati değer taşıdığına inanıyor.

• Eğitimler, Performans Değerlendirme Sistemi sonucunda yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, temel kurum yetkinliklerini geliştirmeye yönelik düzenleniyor.

• Güneysan Güneş Enerji Sistemler  kişi başına düşen yıllık eğitim ortalaması iki gün. Grup sürdürülebilir süreç yönetimini sağlamak adına tüm insan kaynakları faaliyetlerini kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri üzerinden yürütüyor.

• Grup içinde potansiyel ve performansa göre terfi, atama ve rotasyonla kariyer planlama süreci işletiliyor. Hedef ve yetkinlik temelli çalışan performansı değerlendirme sistemi, 2004 yılından bu yana “ölçülebilir hedeflerle yönetim” anlayışı ile düzenli olarak uygulanıyor.

• Grubun stratejileri doğrultusunda ihtiyaç belirleyip temel yetkinlik, yönetsel yetkinlik ve teknik yetkinlikleri geliştirici eğitimler planlanıyor. 

İŞE ALIM

 Güneysan Güneş Enerji Sistemler Eleman seçimi, belirlenen norm kadrolara uygun personel taleplerinin onay sürecinden geçerek insan kaynakları bölümüne ulaşmasıyla başlıyor. Bu sürecin ardından uygun adayları arayış dönemi ve en az iki aşamalı yetkinlik temelli mülakatlara geçiliyor. İnsan kaynağı veritabanını, İK portalleri, pozisyona bağlı olarak gazete ilanları ve bu alanda hizmet veren profesyonel insan kaynakları kurumları oluşturuluyor.

Güneysan Güneş Enerji Sistemler, elindeki insan kaynağının sürekli gelişimini sağlamak, kuruma olan katma değerini artırmak ve çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla grubun bazı şirketlerinde 360 derece değerlendirme sistemi ve e-learning uygulamaları da gerçekleştiriyor.

TERFİ İMKANLARI

• Potansiyeli olan, yetkin çalışanların performans sistemi verileriyle bağlantılı belirlenmesi ve mesleki bilgi, beceri ile kişisel gelişimlerinin desteklenerek üst kademelere yükselebilecek potansiyel adaylar haline getirilmeleri hedefleniyor.
• Sektörel çeşitlilik nedeniyle boşalan ya da yeni oluşturulan pozisyonlar için öncelikle grup içi çalışanlar dikkate alınıyor. Kritik ve kilit pozisyonlar için ise yedekleme planları doğrultusunda hareket ediliyor.

YÖNETİCİ ADAYI YETİŞTİRME PROGRAMI (MT)

• Programın amacı; üniversiteden yeni mezun olmuş  yetkinlikleri ve potansiyeli  yüksek yeni mezunları Güneysan Güneş Enerji Sistemler  bünyesine kazandırmak ve kurum kültürü doğrultusunda grubun gelecekteki yöneticilerini yetiştirmek.

• Senede bir defa gerçekleştirilen toplu MT alımlarının başvuruları 01-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Başvurular arasından uygun bulunan adaylar şirketçe belirlenen ve web sitesinde ilgili dönem içerisinde ilan edilecek bir tarihte Genel Yetenek Sınavı ve İngilizce Yeterlilik Sınavına tabi tutuluyor.

• Sınav sonuçlarına göre başarılı bulunan adaylara Kişilik Envanteri düzenletildikten sonra yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştiriliyor. Mülakatların sonuçları doğrultusunda uygun bulunan adaylar 6 aylık bir eğitim süreci sonrasında grup içerisindeki ilgili şirket ve bölümlere yerleştiriliyor.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

• Güneysan Güneş Enerji Sistemler, kurumsal sosyal sorumluluğu ve topluma geri verme ilkesini en önemli kurumsal değerlerinden biri olarak tanımlıyor. Bu doğrultuda çeşitli sosyal projelere destek veriliyor.