• https://www.facebook.com/guneysangunesenerjisistemleri
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905323546326
  • https://www.instagram.com/guneysangunesenerjisistemleri/
  • https://www.youtube.com/channel/UCE0EwIzyQ2KktdrsPZmt9kQ

Montaj Şemaları

 

 

 

Pratikte güneş enerjisi ile ev ısıtma desteğinden ekonomik olarak yararlanabilmek için ısıtılacak kapalı alanın her 10 m2’si için minumum bir adet kolektör tasarlamak gerekir.Kolektör yönleri güneye bakmalı ve kış açısında kurulmalıdır.Kış açısı bulunulan bölgenin enlem derecesi üzerine artı 15 derece ilave edilerek bulunur. Örnek vermek gerekirse Bodrum enlem derecesi 37 derecedir.Konutta hem sıcak su ihtiyacı hem de mekan ısıtma desteği güneş enerjisi ile sağlanacaksa kolektörlerin zeminle oluşturacağı açı 52 derece olmalıdır.

Isıtmada sistem düşük sıcaklık ısıtması olarak (döşemeden ısıtma) seçilmelidir.
Evinizde mevcut radyatörlü sistem var ise güneş enerjisinden ön ısıtma olarak yararlanacağınız için kazan yakıt giderinden % 40 – 50 oranında yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.Konutunuzun duvarlarında ısı yalıtımı mevcut ise bu oran daha da yükselir.

Isıtmaya destek verecek güneş enerji sistemleri özellikle soğuk mevsimlerde, hafta sonu evlerinde, yada yazlıktan dönüldüğünde ön ısıtma ve nem giderme amaçlı olarak kullanılabilir.Böylece konutta oturulmadığı zamanlarda evde sıcaklığın çok düşerek yoğuşma olmasının ve mantar, küf vs.. oluşumunun önüne geçilebilir.Eşyaların ve evin ömrü artırılırken iç hava kalitesi korunmuş olur..

Güneş enerjisinden  yararlanma  konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş enerjisi ile çalışan ısıtma ve soğutma sistemlerinin ilk yatırım maliyeti, diğer konvansiyonel yakıt kullanılan sistemlere göre daha yüksek olmasına rağmen, günümüzde sürekli yükselen enerji maliyetleri dikkate alındığında ,yatırım maliyeti karşılaştırılamıyacak oranda düşüktür. Ayrıca, uygun  projelendirme ve uygulamalar ile ilk yatırım maliyetleri düşürülebilir.

Isıtma ve soğutma için güneş enerjisi sistemlerinin  kullanılmasının temel nedeni, binaların ve diğer tesislerin enerji giderlerini aşağıya çekmektir.Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kullanım Alanları :
Sıcak su temini
Buhar elde edilmesi ( endüstriyel kullanım )
Isıtma yapılması  ( mekan ısıtmaları ve mekan ısıtma sistemleri için ön ısıtma )
Soğutma Yapılması  ( mekan soğutma chiller klima )
Elektrik Üretimi

 

Güneş Enerjisi Sistemlerinin Avantajları :
Çevreye saygılı
Tükenmeyen enerji kaynağı
Düşük işletme maliyeti
Kolaylıkla uygulanabilirlik

Diğer enerji kaynaklarına bağımlılığın azalması

Zamlardan etkilenmemesi.

 


TEMİZ ENERJİ

Güneş enerjisininin ekonomikliği tartışılmaz olmakla birlikte  çevre korunmasına da inanılmaz katkı sağlar. Üzerinde yaşadığımız bu dünyayı gelecek kuşaklara temiz bırakmanın bir yolu da Güneş enerjisi kullanarak Sülfür oksit,sülfür dioksit ve karbon monoksit gibi çevreye zararlı gaz emisyonlarını azaltmaktır. Bir güneş  kolektörünün kullanımı ile bir yılda atmosfere bırakılan yaklaşık 1.5 ton karbon dioksit emisyonu engellenmektedir.

 

EKONOMİK ENERJİ

Güneş  saniyede 1 x 10 E20 kilovat saatlık enerji sağlar. Bunun anlamı güneş ışıması sıfır maliyetle dünya enerji ihtiyacından  10,000 misli daha fazla enerji sağlar. Fosil yakıtlara göre güneş enerjisinin ekonomikliği tartışılmaz  bir gerçektir
Dünyamızda belirli bir alana düşen güneş enerjisinin ısıya dönüştürülmesi için geniş yutucu yüzeylere ihtiyaç vardır.  Güneş kolektörleri bu görevi yerine getirmek için üretilmiş ve belirli firmalarca sürekli geliştirilmektedirler.

Bir güneş ülkesi olan Türkiye’de fosil yakıt enerji  maliyetlerinin diğer tüm ülkelere yüksek oluşu güneş  enerjisinin ilk-yatırımının 2-3 yıl gibi çok kısa sürede geri  dönüşümü , bu yatırımı çok cazip hale getirmektedir.
Güneşlenme oranlarının bize göre çok daha düşük olduğu Kuzey Avrupa ülkelerinde bile güneş enerjisi sistemleri ile sıcak su  ihtiyacının % 50-70'ini karşılayabilmektedir. İspanya İtalya Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde  ise bu oran % 85  civarındadır . Sıcak su kullanımının yanında endüstriyel kullanımlar ve  elektrik üretimi de gittikçe artmaktadır.

Görüldüğü üzere yapılan ilk yatırımı 2 – 3 yıl gibi kısa bir zamanda geri kazandıran güneş enerjisi sistemleri gelişmiş tüm ülkelerde  tercih sebebi olmuştur. Bu sebeple sizinde bu bitmez tükenmez enerjiden faydalanabilmenizi umuyor sizlere sadece bir  “tık” mesafesinde olduğumuzu hatırlatıyoruz . info@solar-ge.comİKİ ADET KOLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNİN ÜRETTİĞİ SICAK SUYU ÜRETMEK İÇİN BİR YILDA KULLANILMASI GEREKEN FOSİL YAKITLI ENERJİ KAYNAKLARININ MİKTARLARI

  Yakıt  Türü

Miktarı  
Odun (iki yetişkin çam ağacı)
2.900 Kg.
Elektrik Enerjisi
1.080 kwh
LPG
720 kg.
Doğal gaz
960 kg.
Yerli Soma Kömürü
2.200 kg.
İthal Linyit
1.585 kg.
İthal taş Kömürü
1.480 kg.
Fuel-Oil (kalorifer yakıtı)
765 kg.

Sağladığı enerjinin ekonomik yararı yanında yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere güneş su ısıtma sistemleri doğa dostu enerji sınıfında olup ormanlarımızın korunmasını sağlar ve küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların yerine geçer.

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN  İLK YATIRIM MALİYETİNİ GERİ ÖDEME SÜRESİ
(kullanıcılara önerdiğimiz pompalı ”cebri” sistem esas alınmıştır)

  Yakıt Kaynağı Türü

İlk Yatırımı Geri Ödeme Süresi  
Elektrik
12 - 14 ay
12 kg.lık LPG (tüp)
15 - 18 ay
Dökme LPG
1,5 - 2 yıl
Fuel Oil (kalorifer yakıtı)
3 - 3,5 yıl
İthal Kömür
3,5 yıl
Doğal Gaz (konut)
6 – 7 yıl
Yerli Linyit (Soma)
7 – 7,5 yıl
Doğal Gaz (sanayi)
7,5 – 8 yıl